HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG
LINH HOẠT
SẢN XUẤT
CHUYỂN HÀNG
NHANH CHÓNG
LINH HOẠT
THANH TOÁN
HỖ TRỢ
HÀI LÒNG CỦA
CẢI TIẾN
BAO BÌ

CHỨNG NHẬN

Các sản phẩm của chúng tôi đã vinh dự nhận được chứng nhận ISO theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Quy trình ISO 9001:2015 tại Bắc Trường Sơn giúp chúng tôi:

  • Kiểm soát các loại tài liệu và hồ sơ.
  • Quản lý nguồn lực như: nguồn nhân lực, môi trường làm việc và cơ sở vật chất kỹ thuật.
  • Kiểm soát các quy trình tạo ra sản phẩm bao bi carton.
  • Đo lường, phân tích tình hình sản xuất bao bì carton trong doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra các đề xuất cải tiến phù hợp.

Song song với việc xây dựng và hoàn thiện, công tác giám sát và hướng dẫn thực hiện ISO cũng được tiến hành nhằm đảm bảo việc quản lý chất lượng đi vào thực tế và mang lại hiệu quả.

 

Đánh giá : post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay
]