Tin tức

Tiêu chuẩn sóng carton và các loại carton sóng phổ biến

Tiêu chuẩn sóng carton và các loại carton sóng phổ biến

Carton sóng là một trong những nguyên vật liệu cơ bản để cấu tạo nên các sản phẩm thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp chất lượng cao. Để thùng carton có độ bền cứng và sức chịu nén hiệu quả, thì sự xuất …

Công ty Bắc Trường Sơn lắp đặt 4 lô sóng mới

Công ty Bắc Trường Sơn lắp đặt 4 lô sóng mới

Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017, công ty Bắc Trường Sơn  với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc  đã hoàn thành việc lắp đặt 04 đầu sóng mới. Hiện cả 04 đầu sóng đã hoạt động ổn …